Na našich akcích jsou vítáni všichni, bez rozdílu vyznání, oficiální příslušnosti k církvi nebo věku.

Níže najdete aktuální zprávy, kalendáře pravidelných i mimořádných akcí je k dispozici zde: https://kolin.evangnet.cz/aktuality/kalendar/

Většina našich akcí se koná v Husově domě v Kolíně - naleznete zde:Husův dům - mapy