Jsme křesťanské společenství patřící do Českobratrské církve evangelické. Scházíme se k pravidelným bohoslužbám v kostele (Politických vězňů 95) a dalším aktivitám v Husově domě (Kmochova 16).

Srdečně zveme k účasti na bohoslužbách i ostatních akcích.

Historie

Historie Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Kolíně se analogicky překrývá s historií protestantství v Čechách. Poprvé, avšak neúspěšně, bylo v Kolíně požádáno o založení sboru v roce 1862. Následujícího roku však byl na Zálabí založen alespoň evangelický hřbitov. Farní sbor byl v Kolíně posléze založen a schválen příslušnými úřady 16. května 1868. První bohoslužby s kazatelem seniorem Janem Janatou z Chleb se konaly 6. října 1868 v domě Matěje Součka a účastnilo se jich zhruba 300 osob. V roce 1869 sbor koupil dům od Matěje Suchého v Císařovsi č. 16 a za 3.000 tehdejších zlatých ho přestavěl na faru. V roce 1871 byl za 10.000 zlatých postaven kostel, kde se 17. prosince 1871 konaly první bohoslužby. Sbor měl tehdy 605 členů z Kolína a okolí. Prvním farářem, kazatelem a učitelem kolínského sboru se stal Čeněk Dušek, zvolený 21. dubna 1869. Potvrzen v této funkci byl vídeňskou církevní radou 2. srpna téhož roku. Čeněk Dušek je zřejmě nejvýznamnější postavou kolínského sboru mimo jiné i proto, že v Kolíně působil dlouhých padesát let. Jeho přičiněním studovaly na kolínském gymnáziu, kde učil náboženství a angličtinu, desítky vynikajících žáků, např. Dr. Bedřich Hrozný a Dr. Vilém Mathesius, prof. Dr. Ferdinand Hrejsa, prof. MUDr. Josef Jerie, prof. Dr. Emil Smetánka, ThDr. Josef Soušek a další.

V současnosti čítá kolínský farní sbor zhruba 300 členů z Kolína a okolí. Kromě kostela a fary sbor obhospodařuje i Husův dům a nový evangelický hřbitov (od r. 1903) ve Veltrubské ulici kolínského Zálabí. Kostel byl zásadněji opravován v 50. a 80. letech 20. století a posledně v roce 2004, kdy byla změněna čelní stěna interiéru s mobiliářem, vnitřní okna a malba. Husův dům v Kmochově ulici (sousedí s budovou fary, postaven v r. 1924) slouží pro shromáždění a jiné akce sboru především ve všedních dnech. Dům taktéž využívají Křesťanské sbory, Církev adventistů sedmého dne a Kostnická jednota. Konají se zde různé kulturní akce a spolu s kostelem je Husův dům zčásti pronajímán pro potřeby hudebních a pěveckých sborů, někdy též pro školení. V prvém patře budovy je prostorná Duškova síň.

Kromě pravidelných nedělních bohoslužeb se členové sboru, děti, konfirmandi, dorost, mládež, rodiny s dětmi, střední generace i senioři scházejí na biblických hodinách a dalších setkáních. Členové sboru přispívají na jeho provoz a činnost podle svých možností. Platí tzv. salár, který se v současnosti pohybuje v intervalu od 50 do 20.000 Kč. Sbor také působí v oblasti charity, speciálně pak v tzv. adopci na dálku, kdy je z finančních prostředků členů sboru hrazeno školné konkrétním dětem v některých afrických zemích. Farářka kolínského sboru spolupracuje se střediskem Diakonie v Čáslavi. V Kolíně je pobočka v Kouřimské ulici č. 15 se sociálně terapeutickými dílnami, kde pracují lidé se zdravotním postižením. Obsluhují též v nově zřízené kavárně Pod věží. Od 1. ledna 2022 se bývalý Farní sbor v Libenicích stal kazatelskou stanicí kolínského sboru. Bohoslužby v Libenicích jsou dvakrát měsíčně. 

Faráři sboru: ThDr. Čeněk Dušek, Jan Kučera, Miloslav Novák, PhDr. Antonín Verner, František Marounek, Josef Kejř, Miroslav Frydrych, Helena Junová, Blahoslav Matějka, Magdalena Ondrová, v současnosti Romana Čunderlíková.

Kurátoři: Josef Sixta, Jan Novotný, František Novák, Miroslav Bureš, MUDr. Jiří Antoň, Vladimír Šebesta, Jaromír Čábela, Ing. Bohumil Melichar, v současnosti Mgr. Jan Dobeš PhD.

„Jděte rovně, stůjte na výši doby a mějte porozumění pro otázky a touhy moderního člověka“ (ThDr. Čeněk Dušek, 1918)

Maruše Čábelová