Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kolíně

Politických vězňů 560
280 02 Kolín 2
e: kolin@evangnet.cz
IČ: 61882151

číslo účtu: 226476976/0300 (ČSOB)

Farářka: Romana Čunderlíkova (608219820, romaspackova@centrum.cz )
Kurátor: Jan Dobeš (732650647, jan.dobes@ff.cuni.cz)
Místokurátor: Ondřej Teplý

Presbyteři:

DSC_6519Jaromír Čábela
Tomáš Fér
Ondřej Holý
Marta Hlavatá
David Korbel
Pavel Melichar
Tomáš Polnický
Pavel Procházka
Petr Šebesta
Eva Titěrová

Náhradníci:

Marta Melicharová
Pavel Vonšovský
Pavel Černík