OZVĚNY ZE STARŠOVSTVA – BŘEZEN 2018

Ze života sboru

11.2. akce Kostnické Jednoty (v Církvi bratrské) – O vzniku ČCE a kolínského sboru (br. Frydrych)

16.2. setkání střední generace

18.2. první postní neděle, bohoslužby s VP (kázal br. f. J. Fér)

27.2. koncert Collegium Musicum

10.3. seniorátní setkání kurátorů, Duškova síň

 

Výhled na budoucí období

18.3. 5. neděle postní, poté sborové shromáždění

23.3. divadlo „Farma zvířat“ (ZUŠ Svitavy)

25.3. Květná neděle, bohoslužby s dětmi v HD (třicátníci připravují divadlo)

29.3. Zelený čtvrtek, pašije, 18h v kostele

30.3. Velký pátek, bohoslužby s VP, kostel

1.4. Neděle velikonoční, bohoslužby s VP, kostel

7.4. ples třicátníků, Duškova síň, 19h

15.4. výročí sboru     9:30 bohoslužby (synodní senior D. Ženatý)

11:00 Evangelíci v Kolíně – nepřehlédnutelná menšina (L. Jouza)

12:00 společný oběd

13:30 rozhovor na téma „Role silných (a slabých) sborů v současné církvi“                                                 (br. D. Ženatý)

25.5. Noc kostelů – interaktivní výstava v kostele

29.7.- 4.8. letní pobyt třicátníků (Travná)

 

Finance – sbírky, dary a jiné

Přehled sbírek od 1.1.2018:      salár 25 500,00 Kč

chrámové sbírky 13 375,00 Kč

dary členů sboru 0,00 Kč

dary (vstupné) 531,00 Kč

dar na stavební účely 0,00 Kč

JJ 4 110,00 Kč

Rozpočet na r. 2018 – náklady 575 518 Kč, výnosy 572 300 Kč, tj. schodek 3 218 Kč. Bude schvalován na sborovém shromáždění.

Postní sbírku na práci v uprchlickém táboře v Syrii uspořádáme na Květnou neděli (25.3.)

 

Různé

–     ÚCK – nabídka nového sborového razítka (zatím si ponecháme stávající razítko)

  • dům v Sendražicích: převzat od společnosti Mela, s ředitelem Dětského domova v Býchorech předjednáno využití pro bydlení cca šesti dětí s vychovateli cca od 06/2018
  • diakonická práce ve sboru – vyzýváme členy k poskytnutí námětů k pomoci starším lidem či dalším potřebným ve sboru

–      nátěr oken a dveří v HD – realizace v květnu/červnu, nutno do konce dubna vyspravit          vchodové dveře do Husova domu a do kostelnického bytu

–    vlhkost na faře – stavební komise oslovila další firmy s metodou zarážení nerezových plechů do spáry mezi cihlami ve zdi (zeď je cihlová – zjištěno zkušebními vrty) – předpokládaná cena 25-35 tis.

–     Skauti se prozatím schází v kostele,  velice děkují za tuto možnost, dostanou „vlastní“ klíč

–     hledáme nového účetního/novou účetní

–     seniorátní mikroprojekt 2018 – zakoupeny stojany i reflektory za 8 124 Kč

–    seznámili jsme se s dopisem ze SR na podporu čínským křesťanům

–     Státní pozemkový úřad rozhodl o vrácení zemědělského pozemku 335 m2 mezi Kolínem a     Ovčáry – je třeba zajít na katastr a zařídit přepsání

–     příští schůze je plánována na čtvrtek 5.4.2018 od 19:30 hod. v Husově domě