OZVĚNY ZE STARŠOVSTVA – ÚNOR 2018

Ze života sboru

10.1. shromáždění u nás v rámci Aliančního týdne modliteb, br. Frydrych

14.1. bohoslužby, křest S. Červeňáka

19.1. setkání střední generace

21.1. beseda s Aurelem Klimtem o jeho filmech, reportáž je na webu TV Kolín                (http://www.televizekolin.org/2018/02/01/beseda-s-aurelem-klimtem/)

25.1. ekumenické bohoslužby u sv. Bartoloměje

28.1. bohoslužby, kázal br. f. J. Keller

01.2. kavárnička

07.2. ekumenické setkání kazatelů

11.2. akce Kostnické Jednoty (v Církvi bratrské) – O vzniku ČCE a kolínského sboru (br. Frydrych)

Výhled na budoucí období

16.2. mládež (18:30), setkání střední generace (20:00)

17.-22.2. ses. f. M. Ondrová má dovolenou

18.2. první postní neděle, bohoslužby s VP (káže br. f. J. Fér)

27.2. – koncert Collegium Musicum, 18:30

08.3. schůze staršovstva od 19:30 hod. v Husově domě

10.3. seniorátní setkání kurátorů, Kolín

18.3. sborové shromáždění

23.3. divadlo „Farma zvířat“ (ZUŠ Svitavy)

15.4. výročí sboru – pozván br. synodní senior Daniel Ženatý

9:30 bohoslužby

11:00 O historii kolínského sboru (L. Jouza),

12:00 oběd,

13:30 rozhovor na téma „Role silných (a slabých) sborů v současné církvi“ (br. D. Ženatý)

 

Finance – sbírky, dary a jiné

Přehled sbírek od 1.1.2018:      salár 14 900,00 Kč

chrámové sbírky 8 780,00 Kč

dary členů sboru 0,00 Kč

dary (vstupné) 531,00 Kč

dar na stavební účely 0,00 Kč

JJ 2 300,00 Kč

Různé

  • provedena inventarizace veškerého majetku, závazků a pohledávek ke dni 31.12.2017 inventarizační komisí ve složení P. Šebesta a P. Vonšovský
  • dům v Sendražicích: schůzka s ředitelem Dětského domova v Býchorech) o využití pro bydlení cca šesti dětí s vychovateli, čekáme na souhlas zřizovatele domova
  • hledáme nového účetního/účetní
  • seniorátní mikroprojekt 2018 (ses. Ondrová) – zakoupeny stojany, reflektory budou tento měsíc. Celková cena 8 124 Kč (z toho naše spoluúčast 2 124 Kč).
  • vlhkost na faře – uvažujeme zatím o sanaci pouze nejkritičtější části do dvora, nejvhodnější se jeví podřezání (pokud je zeď pouze cihlová)
  • bohoslužby budou trvale v 9:30 (i po návratu do kostela)