Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kolíně

Politických vězňů 560
280 02 Kolín 2
t: 321 721 977
e: kolin@evangnet.cz
IČ: 61882151

číslo účtu: 226476976/0300 (ČSOB)

Farářka: Magdalena Ondrová
Kurátor: Jan Dobeš
Místokurátor: Petr Šebesta

Presbyteři:

Jaromír Čábela
Tomáš Fér
Michaela Holá
Vladimír Holý
David Korbel
Markéta Melicharová
Markéta Novotná
Slávek Pavlíček
Pavel Procházka
Eva Titěrová