Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kolíně

Politických vězňů 560
280 02 Kolín 2
t: 321 721 977
e: kolin@evangnet.cz
IČ: 61882151

číslo účtu: 226476976/0300 (ČSOB)

Administrátorka: Miloslava Hofmanová (736244403, mila.hofmanova@centrum.cz )
Kurátor: Jan Dobeš (732650647, jan.dobes@ff.cuni.cz)
Místokurátor: Petr Šebesta

Presbyteři:

Jaromír Čábela
Tomáš Fér
Ondřej Teplý
Vladimír Holý
David Korbel
Markéta Melicharová
Markéta Novotná
Slávek Pavlíček
Pavel Procházka
Eva Titěrová