23.1. v 18.00 Ekumenické bohoslužby

Změna: ekumenické bohoslužby se konají v Husově domě (nikoli v kostele). Děkujeme za pochopení. Ve středu 23.1. v 18.00 se v Husově domě konají ekumenické bohoslužby v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Srdečně zveme. pozvánka      

Prokop Němeček – Skauting a mladí lidé

V dnešní době bývá skauting někdy považován za  ideově již zastaralou, přežitou a zkostnatělou organizaci. Části hlavně mladých lidí evokuje skauting pouze člověka oblečeného v kroji. Tento “podivín” pro ně nepředstavuje žádný řád ani hodnoty a často si tak nedovedou představit, kdo vlastně skaut je. Tato představa však neodpovídá realitě a bývá způsobena především špatnou […]

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů FS ČCE v Kolíně, IČO: 61882151se sídlem Politických vězňů 560, 280 02 Kolín 2 (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále […]