Bohoslužby v červnu a v červenci

Bohoslužby v tomto období se konají již v kostele.  Začínají v 9.30. Neděle 6.6.  káže br. f. Jaroslav Fér Neděle 13.6. káže s. f. Romana Čunderlíková Neděle 20.6. káže s. f. Míla Hofmanová – při bohoslužbách proběhne konfirmace Anežky Holé a Jana Melichara Neděle 27.6. káže s. f. Míla Hofmanová – po bohoslužbách se bude konat […]

Návrat do kostela

Vzhledem ke změně podmínek pro konání bohoslužeb (Aktualizované informace o mimořádných opatřeních – ÚCK – Ústřední církevní kancelář (ustredicce.cz) se mohou od neděle 2.5. znovu konat bohoslužby i v našem kostele. Po dlouhé době se tedy bude možné osobně setkat v neděli 2.5. od 9.30. Kázat bude br. farář Jaroslav Kučera. Neplatí již omezení týkající se […]

Bohoslužby v březnu a na Velikonoce

Program bohoslužeb v následujících týdnech a o Velikonocích: Neděle 14.3. 9.30 – kázat bude s. farářka Míla Hofmanová Neděle 28.3. (Květná neděle) 9.30 – kázat bude s. farářka Romana Čunderlíková (kandidátka na místo nové farářky našeho sboru) Velký pátek 2.4. 9.30 – kázat bude s farářka Míla Hofmanová Velikonoční neděle 4.4. 9.30 – kázat bude […]

Bohoslužby po zbytek února

Milé sestry, milí bratří, v tuto chvíli počítáme s tím, že i v nadcházejících nedělích se budou bohoslužby konat v on-line podobě. Pokud by se situace změnila a začali bychom se scházet v kostele, budeme Vás o tom samozřejmě včas informovat. V neděli 14.2. se můžeme připojit k bohoslužbám poděbradského sboru http://meet.ji.si/ccepodebrady. Kázat bude br. Mikuláš Vymětal, […]

Bohoslužby 24. ledna

V neděli 24. 1. se budou konat bohoslužby opět v on-line podobě od 9.30 hodin na platformě meet.jit.si/ccekolin Kázat bude s. farářka Anna Peltanová, jedna ze zájemkyň o místo farářky našeho sboru.

Bohoslužby v prosinci a během Vánoc

13.12.    9.30       3. neděle adventní, bohoslužby se budou konat v kostele v Kolíně 20.12.    9.30       4. adventní neděle – vede sestra R. Čunderlíková –  on-line na adrese https://meet.jit.si/ccekolin 25.12.    9.30       Hod Boží vánoční – vede sestra M. Hofmanová – on-line na adrese https://meet.jit.si/ccekolin 27.12.   9.30          Bohoslužby – vede sestra M. Hofmanová – on-line na adrese https://meet.jit.si/ccekolin […]

Online bohoslužby v listopadu

Milí přátelé také v neděli 1.11. se bude možné připojit k bohoslužbám online. Se s. Hofmanovou, která v tuto neděli bude „vysilat“ bohoslužby pro poděbradský sbor, jsme se dohodli, že tyto bohoslužby budou „oficiálně“ otevřené i pro členy našeho sboru. V Poděbradech se bohoslužby vysílají na stejné platformě, na jaké jste se mohli připojit minulý […]

Online bohoslužby

Jak na jitsi.meet.si CO SE DÁ USTÁT M.Trgalová Milí přátelé, v neděli 25. 10. se uskuteční bohoslužby v online formě na platformě meet.jit.si/ccekolin. Připravil je a povede je br. Tomáš Fér. Přiložen je návod, jak se můžete na tuto platformu dostat a zúčastnit se tak našeho zítřejšího setkání. Přiložen je také program zítřejších bohoslužeb včetně kázání. […]

OZNÁMENÍ STARŠOVSTVA

Staršovstvo sboru na své schůzi 11.10.2020 rozhodlo, že vzhledem k současné situaci a vládním opatřením vyhlášeným proti šíření koronaviru se až do odvolání bohoslužby v našem kostele  NEBUDOU KONAT. V neděli 18.10.2020 bude kázání rozesláno členům sboru mailem. Od neděle 25.10.2020 se pak pokusíme bohoslužby vysílat na platformě jitsi.meet. Návod, jak se k této platformě […]

Změny ve sboru

Od 1.9.2020 sbor administruje farářka Míla Hofmanová z Nymburka: 736244403 mila.hofmanova@centrum.cz Dosavadní farářka Magdalena Ondrová nastoupila ve sboru Praha-Modřany.