je ovšem potřeba dodržovat tato pravidla:

– nosit roušky
– dodržovat odstup (rodiny mohou samozřejmě sedět pohromadě)
– dezinfikovat si ruce před vstupem do kostela
– nepodávat si ruce a nezdržovat se v kostele příliš dlouho.