23.11. 2019 se na benefičním koncert pro Domácí hospice vybralo 2.800 Kč.

Všem dárcům děkujeme!

sobota 23.11.2019 v 19.00, evangelický kostel, Politických vězňů 95, Kolín 2

Kvarteto Družecký

(Kramář, Beethoven, Fiala, Družecký, vídeňská a česká hudba na dobové nástroje z 18. a 19. století)

Karol Gostyński – housle

Ana Inés Feola – hoboj

Julia Kriechbaum – viola

Matyáš Keller – cello

_____________________________________________

více informací:

Družecký Quartet

je komorní soubor, který vznikl v roce 2018 na Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien na oddělení staré hudby, kde se také uskutečnil první koncert tohoto uskupení. Družecký Quartet se zaměřuje na česko-rakouské skladatele 18. a 19. století a jejich hudbu interpretuje na dobové nástroje.

Ana Inés Feola

studovala historický hoboj u Andrease Helma ve Vídni. Poté, co se v roce 2015 dostala na mezinárodní pódia s European Baroque Orchestra, se nikde neusadila nastálo, koncertovala však po celé Evropě s Bachakademie Stuttgart, Neue Hofkapelle Graz, Bach Consort Wien, Wiener Akademie, Il Giardino Armonico, Münchner Hofkapelle a Irish Baroque Orchestra.

Julie Kriechbaum

je vídeňská muzikantka “na volné noze”, která je členkou komorních souborů ATOUT, Artis Astra Ensemble a Družecký Quartet. Studovala u Herberta Müllera a Ulrike Engel na MUK Wien. Pravidelně vystupuje na největších rakouských pódiích. Je stálou výpomocí ve Wiener Symphoniker a RSO Wien.

Karol Gostyński

se narodil v Polsku, vyrostl v Kanadě a nyní sídlí v dolním Rakousku. Po studiu moderních houslí, improvizace, skladby, zpěvu a dirigování se usadil v oblasti staré hudby prováděné na dobové nástroje. I nadále se však věnuje dalším hudebním odvětvím a vždy hledá nové výzvy, které by mohl pokořit.

Matyáš Keller

studoval ve třídě Jaroslava Kulhana na Pražské konzervatoři, MUK Wien, kde se specializoval na historické violoncello a nyní je na Hudební akademii múzických umění. Mezi roky 2014 a 2016 byl členem Orchestrální akademie České filharmonie, nyní je členem Orchestrální akademie SOČR.

František Vincenc Kramář (1759-1831)

Kramář se narodil v Kamenici u Jihlavy a ve 14 letech odešel do Tuřan ke svému strýci, od kterého se učil hře na housle a varhany. Je známo, že kolem roku 1785 bydlel ve Vídni a působil zde jako houslista, po čase však přijal zaměstnání v Uhrách.

V roce 1815 se stal vrátným samotného císaře Františka I. S ním měl možnost cestovat do Paříže, Padovy, Verony, Milána, Benátek a dalších měst, kde si obstarával partitury různých děl a získával nové hudební zkušenosti a vědomosti. O tři roky později byl jmenován dvorním skladatelem ve Vídni, což byl velmi ceněný a velmi dobře placený post, kterého ani Mozart přes své úsilí nikdy nedosáhl.

Kramář psal mimo jiné úžasná díla, ve kterých často nechává vynikat hoboj, což v jeho době nebylo vůbec samozřejmé, neboť hudební trh byl zaplaven smyčcovými kvartety.

Hobojový kvartet F dur byl napsán kolem roku 1800 a jeho opis byl nalezen na hradě Perštejn.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Beethoven, narozen v Bonnu, byl od útlého dětství hudebně veden svým otcem – tenoristou a již v 8 letech měl svůj první veřejný koncert. Do Vídně přišel poprvé v roce 1787 především proto, aby získal nové hudební znalosti a seznámil se se známými hudebními osobnostmi, jako byli W.A. Mozart a Joseph Haydn. Po smrti své matky však odcestoval zpátky do Bonnu, kde se musel starat o své bratry. Teprve v roce 1792 byl Beethoven schopen znovu odcestovat do Vídně a rozhodl se zůstat nejen kvůli dobrým finančním nabídkám, ale také kvůli nejlepšímu kipferlu (rakouský rohlík) na světě.

Smyčcové trio op. 9 č. 1 se objevilo ve Vídni v roce 1798 ve sbírce se dvěma dalšími trii. Jeho vydavatel, Johann Traeg, vlastnil malou tiskárnu v Singerstraße, v centru Vídně. Jen o pár domů dál, ve stejné ulici, jsme poprvé společně hráli a založili náš soubor.

Trio WoO28 s variacemi na téma “La ci darem la mano” z Mozartovy opery Don Giovanni (premiéra 29. října 1787 v Praze) bylo dokončeno pravděpodobně roku 1796 a patří stále spíše mezi Beethovenova raná díla. Toto dílo zkomponoval pro dva hoboje a anglický roh, což bylo na tu dobu velmi neobvyklé obsazení. S hobojovým triem přišel Beethoven jako vůbec první ve Vídni. My si dovolíme provést toto dílo v úpravě pro housle, hoboj a violoncello.

Jiří Družecký (1745-1819)

Družecký se narodil v Jemnících u Slaného a původně byl vyškolen jako vojenský muzikant, takže se podle všeho naučil hrát na různé dřevěné i žesťové dechové nástroje a na tympány, pravděpodobně také na housle. Obzvláště nadaný byl na hoboj, proto absolvoval pobyt v Turíně, kde studoval u slavného hobojisty Alesssandra Bessoziho. V roce 1777 získal práci jako tympánista v Linci, kde byl velmi zapojen do hudebního života. V 80. letech se přestěhoval do Vídně, poté do Bratislavy a nakonec do Budapešti, kde se stal kapelníkem dechové harmonie místního arcivévody.

Napsal řadu velmi zajímavých děl, například Koncert pro 6 tympánů a orchestr nebo Koncert pro hoboj a 8 tympánů. Hobojový kvartet g moll vznikl mezi roky 1807 a 1808 v Budapešti spolu s dalšími devíti kvartety.