Letní pobyt, kterého se účastnilo  5 dětí a 7 mládežníků byl divadelně-filmovým workshopem na téma Prométheus. Výsledné dílo bude brzy ke shlédnutí.