V neděli 22. dubna 2012 od 15 hodin pořádal nás sbor v Husově domě odpoledne věnované osobnosti Václava Havla. Poslední československý a první český prezident byl připomenut ve dvou přednáškách. Jan Dobeš z Filozofické fakulty UK ve svém příspěvku nazvaném „Václav Havel v proměnách doby a rolí“ promluvil o životě Václava Havla,  jeho rodinném a ideovém zázemí, vstupu do veřejného života, vedoucí roli v opozičním hnutí a následném působení ve vrcholné politice. Nevyhýbal se ani Havlovým krokům, které dodnes vyvolávají spory.

Lukáš Ondra, knihovník na Evangelické teologické fakultě a farář ve Velimi ve svém příspěvku „Některé filosofické motivy u Jana Patočky a Václava Havla“ charakterizoval filozofická a myšlenková východiska, o která se Václav Havel opíral v době, kdy se dostával do čela československého disentu, spoluutvářel prohlášení Charty 77 a psal proslulý esej „Moc bezmocných“. Obě přednášky poskytly množství podnětů k diskusi, protože v nich šlo o otázky, které se nás dotýkají i poté, co Václav Havel na konci minulého roku zemřel.