V neděli 23. září 2012 pořádal kolínský sbor sborový den.
Hostem byl emeritní děkan ETF UK a farář ing. Jakub S. Trojan se svou ženou.
V 9.00 se konaly bohoslužby, při kterých kázal bratr farář Jakub S. Trojan. Nedělní škola proběhla při plavbě na Labi ve zdymadle. Po bohoslužbách někteří společně s Trojanovými navštívili místní synogogu s výstavou „Naši židé“ a ve 12.00 jsme se sešli v Husově domě ke společnému obědu. Po odpolední přednášce bratra Trojana na téma „Služba církve obci, ve které žije“ následoval společný rozhovor. Pro děti bylo během přednášky připraveno promítání ve sborovně Husova domu.